עיתון אנגלית שני - דוברי אנגלית

לאחר חודשיים מאומצים של למידה, תלמידי הדוברים זוכים להוציא את הגיליון השני של עיתון –
"SPARROW PRESS". לעיתון
העיתון כולל כתבות חקר אישיות בנושא אישים גדולים ומשפיעים.
סרטי Tedשיצרו התלמידים.
ראיונות הורים וילדים בנושא ועוד.
בתחילת העיתון ישנו מדור חדשות המסכם את העשייה הכללית באנגלית בחודשיים האחרונים בבית הספר בליווי סרטונים מסכמי פעילויות.
כמו כן, סוכם תהליך החקר שנעשה עם הדוברים במטרה לשפר את מיומנויות הכתיבה והשיח בשפה.