עיתון ביה"ס יוני תשפא

מוזמנים לקרוא בעיתון הבית ספרי של סוף שנת הלימודים תשפ"א

עיתון סוף שנה הדרור יוני 2021 תשפא