תל"י

קהילת ביה"ס "הדרור"- תל"י, הורים מורים ותלמידים , הם חלק משרשרת דורות של העם היהודי ומתוך כך אנו חשים מחויבות לטיפוח הקשר והשייכות שלנו למורשת העם בארצו.

אוכלוסיית ביה"ס החילונית מקשה על היווצרות טבעית והדרגתית של עולם הידע בתרבות ובמסורת ישראל.

תלמידינו, אינם נחשפים דיים לתרבות ולמסורת זו. אנו כצוות שואפים לצמצם פערים אלה באמצעות הכרות מעמיקה עם התרבות המסורת ובאמצעות טיפוח קשר זה בין קהילת ביה"ס לעם היהודי כולו.

אנו שואפים להיות שותפים ביצירת דור חדש היודע את עמו ומורשתו.