חברי וועד כיתתי ומוסדי

מצ"ב רשימת חברי ועדי כתות ונציגי הכתות לועד המוסדי.