חזון בית הספר

תפיסה חינוכית

קהילת ביה"ס מאמינה כי צמיחה אישית מתרחשת בסביבה הקשובה לצרכים הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים של התלמידים. סביבה הפועלת למען חיזוק תחושת השייכות של כל פרט בקהילה לביה"ס, כל זאת תוך שימת דגש על הייחודי בכל אחד והערך המוסף של היחיד החברתי כבסיס לצמיחה.

"כל יחיד הוא מיוחד והתפתחותו נעשית תוך פעילות גומלין עם הסביבה החברתית". (דיואי)"

אנו שואפים להביא את התלמידים להישגים חינוכיים ולימודיים גבוהים תוך הענקת תחושה של קשר אישי המגלם בתוכו: כבוד, אכפתיות, שייכות, שאיפה למצוינות וייחודיות.

הנחות יסוד

בני האדם שווים זה לזה.

בני האדם זכאים לשוויון הזדמנויות.

בית הספר הוא סוכן תרבות לערכים, לנורמות התנהגות, לחינוך , צמיחה ולמידה.

בית הספר אחראי להישגי הילדים והמורים.

למידה משמעותית תתאפשר בתנאים בהם הלומד יהיה מעורב פעיל בתהליך למידתו.

קיימת התפתחות בטכנולוגיות עתירות ידע.

בעלי חיים הם חלק בלתי נפרד מעולמנו.